- Editura RAO - https://www.raobooks.com -

#365decarti – Cartea de aur a Centenarului Marii Uniri, Bogdan Bucur

Cartea de aur a Centenarului Marii Uniri este un volum aniversar, ilustrat enciclopedic, care conține o selecție științifică de documente oficiale, unele în varianta olografă, texte de arhive personale, articole ale ziarelor vremii și imagini de epocă, din perioada înfăptuirii idealului istoric suprem al poporului român.

Inițiativa alcătuirii sale a fost inspirată de Cartea de Aur a Serbărilor Unirei, din 1929, carte de onoare ce aparține patrimoniului cultural național mobil, realizată sub forma unui manuscris pe pergament ornamentat, asemenea incunabulelor medievale, prin pictare tradițională, în stilul Art Nouveau, de către pictorița Cecilia Cuţescu-Storck, la comanda principesei Alexandrina Gr. Cantacuzino, pentru serbarea primilor zece ani de la desăvârșirea Marii Uniri.

Cartea de aur a Centenarului Marii Uniri oferă posibilitatea de a parcurge prin intermediul documentelor și ilustrațiilor, întregul proces al construcției României Mari. Documentele selectate sunt atât acte legislative sau administrative ale diferitelor autorități de stat, relevante pentru procedura de încorporare a provinciilor istorice în statul național unitar român, cât și scrisori ale marilor personalități, primele pagini ale publicațiilor epocii sau unele afișe de propagandă destinate informării (ori dezinformării) populației. Ilustrațiile sunt fotografii și cărți poștale, dar și unele desene cu caracter alegoric sau caricatural. O încărcătură sentimentală specială transmit instantaneele din regiunile istorice care nu au rămas în componența României (nordul Bucovinei, Basarabia, Cadrilaterul) sau care nu mai există efectiv (Insula Ada-Kaleh).

Cartea de aur a Centenarului Marii Uniri este o antologie elegantă și de impact, ce reușește să oglindească documentar drumul spre Marea Unire, realizarea efectivă a acesteia și unele dintre evenimentele festive care o consfințesc sau o celebrează, în anii imediat următori. Volumul se constituie, indirect și obiectiv, într-un omagiu adus tuturor acelora care și-au adăugat contribuția la acest act istoric definitoriu al României moderne.

Autorul ei, Bogdan Bucur, este lector universitar la Departamentul de Sociologie al Facultății de Ştiinţe Politice din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti. A absolvit masteratul de Istoria Ideilor şi Mentalităţilor şi doctoratul în Sociologie. Este autorul mai multor lucrări științifice, apărute în țară și în străinătate, în domenii precum Școala Sociologică de la București, istoria socială românească și analiza rețelelor sociale istorice.

Recenzie realizată de Marius Andrei Căprar – https://analogiiantologii.com/ [1]