- Editura RAO - https://www.raobooks.com -

#365decarti – Mașinăriile lui Leonardo

Domenico Laurenza, Mario Taddei și Edoardo Zanon sunt cei trei autori ai studiului care atrage atenția la prima vedere prin multitudinea planșelor color prezentate. Taddei și Zanon sunt specializați în design industrial, Laurenza este cercetător în istoria imaginilor din Renaștere; pe toți trei îi unește însă, categoric, preocuparea îndreptată constant către Leonardo da Vinci.

Paolo Galluzzi, director al Institutului și al Muzeului de Istorie a Științei din Florența semnează cuvântul introductiv al cărții, girând proiectul editorial și deci, cercetarea celor trei autori. Acesta subliniază eficacitatea explicativă a graficii lui Taddei și Zanon pusă în serviciul ”activității de meditație și ideație” a lui da Vinci. Laurenza, prin contribuțiile sale critice și filologice -în viziunea lui Galluzzi- adaugă un plus demersului științific, oferindu-i astfel cititorului ”o selecție care se distinge semnificativ de catalogul repetitiv al literaturii curente”.

Cartea este așadar una științifică. Studiul și analiza celor trei autori pornește de la codexurile, manuscrisele anatomice și desenele lui Leonardo da Vinci; prezentarea este una riguroasă, grafica fiind însoțită de texte explicative de clarificare a mecanismelor pe care le aducea în discuție Leonardo, în urmă cu mai bine de cinci veacuri.  Volumul editat inițial la Giunti și pe care acum, iată, îl găsim în limba română la RAO ”ne ajută – după mărturisirea lui Paolo Galluzzi- să înțelegem că una dintre trăsăturile esențiale ale contribuției fundamentale aduse de Leonardo dezvoltării culturii moderne a mașinilor constă în elaborarea matură a limbajului specific tehnicilor: limbaj prin excelență vizual, pe care el s-a străduit să-l articuleze potrivit unei gramatici și unei sintaxe riguroase”.

În curpinsul cărții găsim desene limpezi și informații de funcționare, de la mașinăriile pentru zbor ale lui da Vinci, la mașinile de război ale acestuia, de la cele hidraulice, la automobil, de la diverse instrumente muzicale, la odometru ori la compasul cu brațele articulate.

”Mașinăriile lui Leonardo- Secrete și invenții în codexurile da Vinci”este o carte a editurii RAO, pentru curioșii care se mișcă în spațiul tehnicii și care își doresc să afle mai multe despre acest geniu al lumii!

Recenzie realizată de https://radioromaniacultural.ro/ [1]