- Editura RAO - https://www.raobooks.com -

Amintirile unui dramaturg

Un document inedit şi tulburător al mişcării teatrale româneşti din
ultima jumătate de veac, publicat în anul comemorării centenarului
naşterii scriitorului pe care Tudor Muşatescu îl numea „maestru al
dialogului, expert în dozarea efectelor scenice, observator fin al
adâncurilor sufleteşti, cunoscător inteligent şi abil al valorilor
cuvintelor.”