- Editura RAO - https://www.raobooks.com -

Arta si noile tehnologii

Această lucrare, bogat ilustrată (mai mult de 130 de reproduceri) oferă
utilizatorilor – prin intermediul analizei unor noţiuni, al fişelor de
auditori, al descrierilor de opere – informaţii şi repere necesare
înţelegerii artei contemporane. Scopul său este multiplu. Pune în
evidenţă istoria artei video şi a artei pe computer, precum şi
mecanismele acestor două mijloace de exprimare artistică. Subliniază
rolul interactivităţii şi al dispozitivelor virtuale. Arată cum imaginea
video şi imaginea digitala s-au reunit în cadrul instalaţiilor
multimedia. Prezintă noi tipuri de suporturi materiale: CD-Rom, reţea,
net. Ia în discuţie impactul noilor tehnologii asupra diferitelor arte
(dans, teatru, cinematografie, fotografie, arhitectură…) şi asupra
evoluţiei muzeografiei. Dezvăluie cum aceste mutaţii artistice
revoluţionare transformă mediul social.