- Editura RAO - https://www.raobooks.com -

Casa Buddenbrook vol.I

Ceea ce n-aş fi îndrăznit să sper a fost ca interesul pentru această
carte să depăşească, obiectiv şi subiectiv, graniţele Germaniei, ca
istoria „declinului unei familii” să-i viziteze şi pe alţii, ca
burghezia europeană din Copenhaga sau Marsilia să se regăsească în ea,
ca scriind – în formă şi conţinut – o carte foarte germană, să redau o
bucată de istorie europeană.
Thomas Mann