- Editura RAO - https://www.raobooks.com -

Casa Buddenbrook

Ceea ce n-aş fi îndrăznit să sper a fost ca interesul pentru această
carte să depăşească, obiectiv şi subiectiv, graniţele Germaniei, ca
istoria “declinului unei familii”să-i viziteze şi pe alţii, ca burghezia
europeană din Copenhaga sau Marsilia să se regăsească în ea, ca scriind
– în formă şi conţinut – o carte foarte germană, să redau o bucată de
istorie europeană.
Thomas Mann