- Editura RAO - https://www.raobooks.com -

Cele zece porunci in secolul al XXI lea

„Secolul XXI va fi religios sau nu va fi deloc”, avertiza Andre Malraux
pe un ton profetic…Dar ce înseamnă să fii religios, din perspectivă
creştină? Mulţi creştini ar răspunde că viaţa religioasă depinde în mod
nemijlocit de respectarea celor zece porunci moştenite de la Moise. Dar,
la rândul ei, viaţa religioasă depinde şi de schimbarea radicală a
vieţii şi mentalităţii în secolul în care trăim.
Fernando Savater, unul dintre cei mai originali şi curajoşi filosofi
contemporani, propune o relectură neortodoxă a celor zece porunci, din
perspectiva modului în care sunt privite în secolul al XXI-lea. Aceasta
se opreşte asupra fiecărei porunci în parte, dintr-o perspectivă
dialogică şi pe alocuri polemică, păstrându-se mereu însă tonul
interogativ al filosofiei. Şi aceasta întrucât fiecare „studiu de caz”
este precedat de o
„luare la întrebări” sau la rost a divinităţii, denumită când Dumnezeu,
când Yahve, interogarea desfăşurându-se pe mai multe registre ale
discursul filosofic, care pornesc de la dialog – deşi autorul pare să nu
mai aştepte vreun răspuns – luând pe urmă forma meditaţiei sau chiar cea
juridică a acuzaţiei, până la cea „frivolă” a unei sporovăieli despre
sex.
„Cele zece porunci în secolul al XXI-lea” reprezintă o abordare actuală
a unei tradiţii biblice, după cum autorul lămureşte în subtitlu:
„Tradiţional şi actual în moştenirea rămasă de la Moise”.