- Editura RAO - https://www.raobooks.com -

Ciobit. Interviuri cu Maia Morgenstern

Lucrarea de faţă are un caracter special: este mai mult decât o suită de
interviuri cu o mare artistă, mai mult decât amintiri sau dezvăluiri
despre Viaţă şi Scenă sau… atitudinile şi convingerile unui om serios,
inteligent şi interesat de probleme sociale, civice… este mai mult
decât o şuetă!

În realitate, este toate astea la un loc, căci Maia Morgenstern este un
gânditor, este un om comunicativ, pasionat, sensibil, avid de
cunoaştere… un om vesel…
O femeie, o mamă şi o actriţă distinsă, iubindu-şi etnia – iudaică -,
dar respectând şi fiind profund ataşată de elementul românesc.
În carte, Maia Morgenstern vorbeşte despre colegii de scenă şi film,
despre regizori, despre spectacole şi repetiţii, despre lecturi
interesante, apariţii TV, concerte, turnee… despre familie, despre
prima iubire… ca şi despre antisemitism, socialism şi democraţie,
discriminare…
Stilul cărţii este cumva în contrapunct pentru că s-a respectat stilul
alert, dar şi contradictoriu, uneori, cu repetiţii, întreruperi,
reveniri, adăugiri… stilul cu semn de om ales al Maiei Morgenstern…
Lectura cărţii vă face cunoştinţă cu un om-artist modest, dar conştient
de valoarea lui, cu principiile sale de viaţă, care înseamnă frumuseţe
morală în primul rând… şi umor…