- Editura RAO - https://www.raobooks.com -

Clima

Clima influenţează viaţa pe pământ a faunei şi a florei şi, pe termen
lung, modelează formele de relief. Frigul, căldura, ploaia, seceta,
vântul condiţionează ritmul de viaţă al omului, influenţează hrana,
modul de a te îmbrăca, habitatul şi deplasările pe glob ale fiecăruia
dintre noi. Societatea modernă pare sa uite importanta climei si
dezvolta tehnologii prin care se urmăreşte înlăturarea dependenţei faţă
de aceasta. Dar, la fiecare eveniment climatic atipic, se constată
deseori cu uimire că mediul din imediata noastră apropiere rămâne foarte
dependent de capriciile cerului. Cunoaşterea şi înţelegerea climei
reprezintă deci o miză importantă.