- Editura RAO - https://www.raobooks.com -

Dictionar de medicina chineza

Medicina tradiţională chineză (MTC) reprezintă, deopotrivă, un tezaur
ştiinţific şi de tehnici terapeutice, dar şi unul din punctele de
cristalizare a unei culturi milenare, rezultat a treizeci de secole
consacrate prevenirii şi vindecării bolilor. Prezentul dicţionar vă
prezintă şi explică, în circa 160 de articole, principalele principii şi
concepte ale MTC, oferindu-vă, totodată, şi un ghid practic privind
diferitele sindroame şi modalităţi de a le distinge, un cod standard
internaţional al meridianelor şi punctelor de acupunctură, un model de
chestionare a pacientului, o listă de gesturi şi tehnici utilizate în
masajul terapeutic şi în practica automasajului. O carte ce se adresează
deopotrivă specialiştilor şi amatorilor. Să reţinem faptul, esenţial
pentru mentalitatea orientală, că medicina nu este doar un corpus de
tehnici ale vindecării, ci şi un complex de reguli ce vizează o întreagă
filozofie a vieţii.