- Editura RAO - https://www.raobooks.com -

Doctor Faustus

Povestea vieţii lui Adrian Leverkühn – biografia fictivă a unui
compozitor care îşi vinde sufletul diavolului -, reprezintă pentru
Thomas Mann un bun prilej de a cuprinde laolaltă toate etapele de
dezvoltare ale vechii legende a lui Faust şi a le pune în legatură cu
problematica ameninţătoare a vremurilor noastre, a „recăderii
catastrofale a spiritului supra şi hiperdezvoltat într-un primitivism
arhaic”. Cadrul temporal include perioada dintre 1884 – 1945, aşadar
propria epocă a autorului. Acesta însuşi numea „Doktor Faustus” „o carte
a vieţii de o sinceritate aproape zdrobitoare, un straniu fel de
autobiografie transferată, o operă care m-a costat mai mult şi m-a
măcinat mai profund decât oricare alta anterioară”. În ciuda unui
narator aparent detaşat şi obiectiv, participarea afectivă puternică a
autorului în naraţiune se simte în fiecare capitol.