- Editura RAO - https://www.raobooks.com -

G. T. Kirileanu. Martor la istoria Romaniei vol.2

Soarta noastră, a „ţaranilor ciocoiţi” este întocmai ca a tainicilor
creştini primitivi, trăitori în mijlocul păgânătăţii (care nu era rea în
întregimea ei). Noi suntem priviţi de sus în lumea unde ne-a adus
soarta, iar în lumea de unde ne tragem şi unde ni-i inima suntem priviţi
ori cu pizmă, ori cu batjocuri…
Si cu toate acestea, noi avem o menire de împăcare şi apropiere a
claselor sociale, spre binele obştesc şi din partea celor de jos…
A preţui pe oamenii aleşi şi cumsecade de pe orice treapta sociala –
asta ar trebui s-o înţeleagă oricine.

G.T. Kirileanu