- Editura RAO - https://www.raobooks.com -

In linie dreapta

Dacă visul tău este destul de mare, nici măcar duşmanii nu te vor
opri…

Povestea lui Charlie Trumper – născut la începutul secolului într-unul
dintre cartierele nevoiaşe ale Londrei – este povestea unui succes: a
reuşitei în viaţă, în dregoste, în afaceri. Drumul sinuos străbătut de
eroul romanului pe fundalul a şaptezeci de ani de istorie zbuciumată va
da măsura avatarurilor acestui destin unic, al cărui parcurs a fost
construit cu tenacitate, curaj şi trudă.