- Editura RAO - https://www.raobooks.com -

Istoria Olteniei

A crede că patriotismul oltenilor este rezultatul propagandei comuniste,
al „naţionalismului ceauşist”, al „retoricii indigeniste” sau al
protocronismului exagerat lansat în 1974 nu este numai gândirea
primitivă a unui „nărod” sau a unei „năroade”, ci în primul rând, o
dovadă de ignoranţă şi de incompetenţă. Patriotismul oltenilor vine din
istoria felului în care au fost nevoiţi să fugă în munţi şi să revină
mereu la satele lor din câmpie, din rolul pe care l-au jucat ca provic
iali în istoria politică şi economică a Ţării Româneşti, din trecutul,
nu neapărat glorios – deşi au fost cei mai încercaţi sau vicleni
luptători -, pe care l-au petrecut sau apărat în provincia lor mărginită
de râuri şi lanţuri de munţi, şi peste râuri, şi peste munţi, fie cerând
pace şi lovind apoi năprasnic la Posada, fie îngropându-i pe otomani în
şanţurile de la Rovine şi împotmolindu-i pe la Călugăreni, fie hrănind
când pe avari, când pe bizantini şi apoi timp de patru secole şi
jumătate Imperiul otoman, plecând capul şi tăcând la orice bătaie din
picior, fie împingând la disperare pe ocupantul imperial austriac, fie
readucând domnitorii naţionali pe tronul ţării după 1821, fie ridicând
Guvernul provizoriu la conducerea ţării în 1848, fie întărindu-l în
rezistenţa armată pe Carol I la 1878 împotriva ruşilor sau răsculându-şi
ţăranii pe temeiuri politice în 1907. Toate aceste date istorice sunt
reale, nu sunt invenţii ale intelectualităţii naţionaliste şi nici
produse ale vreunor interese locale.