- Editura RAO - https://www.raobooks.com -

Jocul cu margele de sticla

Autorul, care a pledat întreaga lui viaţă pentru umanitarism şi
pacifism, împotriva „stupidităţii sângeroase a războiului”, a reuşit în
Jocul cu mărgele de sticlă, ultimul său roman, să descopere parcă
formula, dacă nu a fericirii, cel puţin a serenităţii. Dacă romanele
anterioare stăteau sub semnul scindării, fiind construite pe diverse
opoziţii personificate de personajele aflate în relaţii antagonice, în
Jocul… personajul central pare să-şi fi regăsit unitatea, prin
renunţarea la interesele egoiste şi prin acceptarea sacrificiului în
folosul comunităţii, al ordinului. Romanul devine o metaforă pentru
activitatea creatore, singura capabilă să unifice conflictul dintre
instinct şi spirit.