- Editura RAO - https://www.raobooks.com -

Judecata strainilor

„Judecarea Străinilor” este cel de al doilea roman din Trilogia Roth,
care se ocupă, rând pe rând, cu istoria familiilor Appleyard şi Byfield.
Fiecare carte poate fi citită separat, conţinând o naraţiune de sine
stătătoare. De asemenea, cele trei romane sunt destinate să colaboreze
şi împreună, cu toate că pot fi citite în orice ordine.

Cel de al treilea roman, „Slujba Mortului”, se desfăşoară în Rosington,
oraşul catedralei, cu zece ani înainte de întâmplările descrise în
„Judecarea Străinilor”.