- Editura RAO - https://www.raobooks.com -

Lanturile de aur

În secolul al III-lea d.Hr., Imperiul Roman trece prin vremuri cumplite:
trebuie să lupte fără încetare împotriva invaziilor barbare, a
comploturilor şi a intrigilor interne, precum şi împotriva primilor
creştini. În aceste vremuri negre se naşte o fetiţă, în acelaşi timp în
deşertul din Palmyra o minge de foc loveşte pământul, făcând să
ţâşnească apa. Lacul astfel născut va primi numele Darul Zeilor. Acesta
va fi şi numele copilei – Zenobia. Tot atunci, Aurelian, tânărul ofiţer
roman, înfruntă mii de barbari, câştigând bătălii după bătălii. Pentru
el, acesta va fi începutul gloriei..