- Editura RAO - https://www.raobooks.com -

Maestrul Mason si Arta Regala

Slujită de o bibliografie demnă de cel mai viu interes, lucrarea de faţă
propune – dincolo de didactica manualului privind ritualul,
prerogativele şi comentariul explicativ presupuse de exigenţele gradului
de Maestru Mason, acompaniate şi de trimiterile bogate la istoria şi
feţele, de-a lungul timpului, ale acestui grad – largi comentarii,
remarcabile prin rezonanţa lor filosofică şi culturală în general,
venind să constituie şi pentru cititorul foarte avizat un autentic
compendiu de filosofie care are darul de a ne oferi prilejul să luăm
contact cu direcţiile actuale, mondiale şi de cercetare, dar şi de
dezvoltare şi de concordanţă ale filosofiei morale masonice cu
imperativele dezvoltării sociale şi ale progresului cunoaşterii în
general.
DINU SĂRARU