- Editura RAO - https://www.raobooks.com -

Manastirea din Parma

Mănăstirea din Parma este, după credinţa noastră, capodopera literaturii
de idei.[..] Dl.Beyle a scris o carte în care sublimul se dezvăluie
capitol cu capitol[…], o operă care nu poate fi apreciată decât de
oamenii cu adevărat superiori[…], romanul pe care l-ar fi scris
Machiavelli dacă ar fi fost exilat din Italia secolului al XIX-lea.
Balzac