- Editura RAO - https://www.raobooks.com -

Manual de istorie clasa a IX a

Autorii sunt cadre didactice ale Facultăţii de Istorie din Bucureşti, cu
experienţă didactică şi în învăţământul gimnazial şi liceal: Alexandru
Barnea; Florica Bohiltea; Carol Capita; Ecaterina Lung; Alexandru
Madgearu. Pentru mai buna înţelegere a lecţiilor sunt incluse în manual
texte istorice alese corespunzător, elemente corecte de cronologie,
hărţi, ilustraţii şi teme pentru eseuri, care deschid apetitul pentru
problemele civilizaţiei europene. Manualul dovedeşte la tot pasul
efortul de a sincroniza, actualiza şi dezideologiza conţinuturile
învăţăturii, de a le pune de acord cu cele mai noi puncte de vedere ale
cercetării ştiinţifice. Autorii şi-au propus ca elevii să înţeleagă
diversele surse cu care operează istoriografia; multe dintre ele apar
pentru prima dată într-un manual românesc.