- Editura RAO - https://www.raobooks.com -

Masinariile lui Leonardo

Domenico Laurenza, Mario Taddei și Edoardo Zanon sunt cei trei autori ai
studiului care atrage atenția la prima vedere prin multitudinea
planșelor color prezentate. Taddei și Zanon sunt specializați în design
industrial, Laurenza este cercetător în istoria imaginilor din
Renaștere; pe toți trei îi unește însă, categoric, preocuparea
îndreptată constant către Leonardo da Vinci.

Paolo Galluzzi, director al Institutului și al Muzeului de Istorie a
Științei din Florența semnează cuvântul introductiv al cărții, girând
proiectul editorial și deci, cercetarea celor trei autori. Acesta
subliniază eficacitatea explicativă a graficii lui Taddei și Zanon pusă
în serviciul „activității de meditație și ideație” a lui da Vinci.
Laurenza, prin contribuțiile sale critice și filologice -în viziunea lui
Galluzzi- adaugă un plus demersului științific, oferindu-i astfel
cititorului „o selecție care se distinge semnificativ de catalogul
repetitiv al literaturii curente”.

Cartea este așadar una științifică. Studiul și analiza celor trei autori
pornește de la codexurile, manuscrisele anatomice și desenele lui
Leonardo da Vinci; prezentarea este una riguroasă, grafica fiind
însoțită de texte explicative de clarificare a mecanismelor pe care le
aducea în discuție Leonardo, în urmă cu mai bine de cinci veacuri. 
Volumul editat inițial la Giunti și pe care acum, iată, îl găsim în
limba română la RAO „ne ajută – după mărturisirea lui Paolo Galluzzi- să
înțelegem că una dintre trăsăturile esențiale ale contribuției
fundamentale aduse de Leonardo dezvoltării culturii moderne a mașinilor
constă în elaborarea matură a limbajului specific tehnicilor: limbaj
prin excelență vizual, pe care el s-a străduit să-l articuleze potrivit
unei gramatici și unei sintaxe riguroase”.

În curpinsul cărții găsim desene limpezi și informații de funcționare,
de la mașinăriile pentru zbor ale lui da Vinci, la mașinile de război
ale acestuia, de la cele hidraulice, la automobil, de la diverse
instrumente muzicale, la odometru ori la compasul cu brațele articulate.

„Mașinăriile lui Leonardo- Secrete și invenții în codexurile da
Vinci”este o carte a editurii RAO, pentru curioșii care se mișcă în
spațiul tehnicii și care își doresc să afle mai multe despre acest geniu
al lumii!

Recenzie realizată de https://radioromaniacultural.ro/

PREZENATREA TITLULUI:

Leonardo ascunde oare un secret? În realitate, ascunde multe și nu e
nevoie să apelăm la fantezie, ci e suficient să căutăm în paginile
codexurilor sale, în miile de desene de mașinării sau de componente ale
acestora. Uneori e vorba de simple schiţe, adesea greșit înţelese,
considerate misterioase, interpretate în mod inexact sau catalogate ca
fiind de-a dreptul indescifrabile. Mistere și secrete… toate
dezvăluite în această carte și plasate într-un context inedit. Pentru
prima oară, munca a doi designeri pasionaţi de lumile virtuale (și de
Leonardo da Vinci) a făcut posibilă reconstruirea tridimensională prin
grafica pe computer a unor mașinării cărora Leonardo da Vinci le-a
dedicat truda și geniul său. Din descrierile și desenele savantului,
prin intermediul prelucrării digitale, ies la iveală ambarcaţiuni
blindate, scripeţi și mașinării destinate zborului, războiului,
lucrărilor hidraulice. Este vorba despre o operaţiune de cercetare care
a necesitat ani de studii și care a făcut posibil accesul cititorilor la
invenţii mai mult sau mai puţin cunoscute ale lui da Vinci.