- Editura RAO - https://www.raobooks.com -

Muntele vrajit

Una dintre capodoperele literaturii din secolul XX, Muntele vrăjit
strânge laolaltă într-o frescă intelectuală toate forţele care
acţionează asupra omului modern. În acest roman, Thomas Mann descrie
societatea europeană înainte de Primul Război Mondial – o lume bolnavă
care se năpusteşte spre catastrofă.

„Ce v-aş putea spune despre această carte şi despre felul în care ar
trebui ea citită? Cred că modul deosebit în care este construită
compoziţia ei face ca plăcerea lecturii să fie mai mare şi mai profundă
când o citeşti a doua oară – aşa cum şi muzica trebuie să-ţi fie
cunoscută ca s-o poţi savura cu adevărat.”
Thomas Mann