- Editura RAO - https://www.raobooks.com -

O Misiune Riscanta

Ziua Z se apropie – nemţii nu ştiu unde şi când va veni, dar ştiu că va
fi curând. Felicity „Flick” Clariet, agent în cadrul Serviciului pentru
Operaţiuni Speciale, responsabil de sabotaje, ştie că abilitatea
germanilor de a demonta atacul Aliaţilor depinde de liniile lor de
comunicaţie şi în zilele premergătoare invaziei nimic nu este de o mai
mare importanţă strategică decât cea mai mare centrală telefonică din
Europa. Însă atacul direct asupra acesteia eşuează în mod tragic şi
grupul lui Flick este distrus, soţul ei e dat dispărut şi superiorii
încep să se îndoiască de ea. Ultima speranţă este ca o echipă de agenţi
să se infiltreze în cadrul centralei chiar sub privirile nemţilor – însă
aceştia sunt preveniţi deja şi au propriile planuri. Căci acum există
secrete de care Flick nu este conştientă – secrete în rândurile
nemţilor, secrete ale echipei ei încropite în grabă şi mai ales secrete
ale celor în care ea are cea mai mare încredere.