- Editura RAO - https://www.raobooks.com -

Orasul

„Acum îmi dau seama pentru prima oară, scria William Faulkner unei
prietene, din perspectiva celor 55 de ani de viaţă, ce dar minunat mi-a
fost hărăzit: lipsit de educaţie în sens formal, fără a fi nici măcar un
om cultivat, darămite un literat, am reuşit totuşi să fac lucrurile pe
care le-am făcut. Nu ştiu de unde mi se trage. Nu ştiu de ce Dumnezeu
sau zeii, sau cine-o fi fost, au vrut ca eu să fiu alesul.” William
Faulkner
Poate cel mai accesibil şi mai romantic volum din Trilogia familiei
Snopes, Oraşul urmăreşte traseul existenţial ascendent al lui Flem
Snopes, simbol faulknerian al avidităţii şi spiritului distructiv care a
caracterizat sudul Americii în perioada postbelică. Teme precum
adulterul, scurgerea ineluctabilă a timpului, goana după avere fac
obiectul naraţiunii, încredinţate unor personaje prin prisma cărora
istorisirea îşi urmează cursul sinuos, lăsându-l pe cititor să participe
la constructia grandioasă a cărţii printr-un sublim efort de imaginaţie.