- Editura RAO - https://www.raobooks.com -

Povestea tarfelor mele triste

Povestire sau roman scurt, această ultimă creaţie narativă a
neasemuitului Gabriel García Márquez, „cel mai mare vrăjitor al Americii
Latine” (Augusto Roa Basto), reia într-o viziune aparte, surprinzătoare
eterna temă a iubirii, fericit ilustrată de capodopere anterioare –
romanele „Un veac de singurătate”, „Dragostea în vremea holerei”,
„Despre dragoste şi alţi demoni” sau povestirea „Urma sângelui tău pe
zăpadă”. Căci „Povestea târfelor mele triste” este, aşa cum mărturiseşte
protagonistul-autor, „povestea marii mele iubiri”, o prodigioasă
incursiune în tainele sentimentului erotic, pe care îl trăieşte, pentru
prima oară în viaţă cu adevărat, un bărbat în vârstă de nouăzeci de ani
pentru o fată de paisprezece, plasată deci la antipozii ciclului său
vital.