- Editura RAO - https://www.raobooks.com -

Romania in perioada administratiei Emil Constantinescu

„A scrie, după rigorile disciplinei istorice sau după metodele a ceea ce
Marc Bloch numea «meseria de istoric», o carte monografică de peste 1
000 de pagini despre România în perioada Administraţiei Preşedintelui
Emil Constantinescu este un act de curaj intelectual. (…) Evident, ca
orice lucrare de istorie, cartea nu se limitează la reconstituirea
evenimentelor celor patru ani, ci plasează în epocă mandatul
prezidenţial aflat în atenţie, analizând în detaliu perioada precedentă
de după 1989 inclusiv şi perioada următoare până la zi, având însă
reverberaţii în întreaga istorie modernă românească, europeană şi
mondială de după 1800.” Acad. Ioan-Aurel Pop