- Editura RAO - https://www.raobooks.com -

Samuraii

Roman cu cheie şi în acelaşi timp cu valoare documentară, Samuraii
dezvăluie cititorului din zilele noastre marea aventură intelectuală a
anilor şaizeci din Franţa, trecând prin mişcările de tineret ale acelui
fierbinte mai al anului 1968. Aşadar, eroii acestei cărţi vor fi, între
alţii, Roland Barthes, Michel Foucault, Lacan, dar şi – sau mai ales –
Philippe Sollers, pe atunci animatorul revistei de avangarda Tel Quel,
care a devenit mai apoi soţul Juliei Kristeva.