- Editura RAO - https://www.raobooks.com -

Spitalul Militar Central: statui, oameni si intamplari

Nicio poveste nu poate fi spusă dacă nu i-am aminti pe cei care au
scris-o.
Iată de ce, în preambulul acestei lucrări, care nu are pretenţia să fie
un documentar istoric ci, mai degrabă, o poveste îi veţi găsi pe acei
oameni care au generat, prin voinţa, tenacitatea şi spiritul lor
inovator, întâmplări, care, susţinute conjunctural de atmosfera
contextului specific perioa­dei începutului de secolul XX, au făcut din
noi ceea ce suntem azi.
Pentru că o poveste se naşte din alte poveşti, incursiunea noastră în
timp şi spaţiu va începe cu medicul Georg Johann Andreas von Grünau, cel
care semnează ceea ce avea să fie certificatul de naştere al Spitalului
Militar Central şi cu destinul familiei Goleştilor, oameni care au
reprezentat germenii europenismului timpuriu, în plan autohton.