Politica de Confidențialitate

Protecția datelor personale este importantă pentru noi atunci când accesați website-ul nostru. Va prezentăm în cele de mai jos, informațiile cu privire la prelucrarea datelor personale.

1. Operatorul de date

În calitate de proprietar al acestui website, respectăm confidențialitatea și securitatea datelor personale ale tuturor persoanelor care ne vizitează website-ul. Astfel, ne dorim întotdeauna ca informațiile pe care le primim fie utilizate doar în scopuri legale și determinate.

2. Colectarea datelor personale

Pentru contactarea echipei noastre în vederea contractării serviciilor pe care le oferim, pentru obținerea de informații suplimentare cu privire la serviciile noastre ori pentru a primi mesaje de la noi cu privire la campanii promoționale sau alte acțiuni ale companiei, avem nevoie de completarea unor date personale precum: nume, prenume, adresă, email, număr de telefon.

Prin completarea formularelor de înregistrare online, sunteți de acord ca datele dvs intre în baza noastră de date și fie folosite în scopurile menționate.

Vom respecta întotdeauna legislația română dar și europeană cu privire la protecția datelor cu caracter personal, indiferent de modul în care ne-au fost transmise (prin email, telefonic, formular de contact, formular de comandă).

3. Furnizarea datelor personale este:

3.1 Voluntară, fără a avea în vedere încheierea ulterioară a unei relații comerciale.

3.2 Obligatorie, în vederea achiziționării serviciilor sau produselor noastre și implicit, pentru încheierea unei relații comerciale și a înregistrării fiscale a acesteia, inclusiv a facturării.

3.3 Opțională, pentru primirea diverselor mesaje publicitare (campanii, promoții), newslettere. În cazul în care nu sunteți de acord cu transmiterea datelor în acest scop, nu înseamnă nu puteți beneficia de serviciile ori produsele noastre.

4. În ce scop prelucrăm datele personale

4.1 Datele dvs. vor fi prelucrate numai în scopurile menționate la punctul 2. din această informare.

4.2 În situația în care datele dvs vor trebui prelucrate în alte scopuri decât cele prezentate la punctul 2, veți fi informatînainte de a le prelucra, iar acestea vor fi prelucrate numai cu acordul dumneavoastră.

5. Dezvăluirea datelor personale

5.1. Datele dvs. personale pot fi dezvăluite anumitor destinatari, respectiv parteneri ai companiei noastre, în cazul în care prin contractarea serviciilor ori produselor noastre, este necesar acest lucru (de exemplu, în cazul în care doriți achiziționați un produs din oferta noastră dar care nu este furnizat în mod direct de către noi, datele vor fi transmise către furnizorul direct). Așadar, datele cu caracter personal colectate, vor fi dezvăluite doar angajaților și colaboratorilor autorizați și contractorilor/partenerilor ce au calitatea de persoane împuternicite.

În cazul în care refuzați ne transmiteți datele corecte, ne vom afla în imposibilitatea de a procesa și onora comanda dumneavoastră cu privire la serviciile ori produsele noastre. Deasemenea, nu vom putea furniza nici informațiile despre un anumit produs, dacă ați solicitat acest lucru.

6. Transferul datelor personale în afara UE

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate către țări din afara UE.

7. Stocarea datelor

Stocăm datele dvs, pe o perioadă de timp limitată, respectiv pe toată perioada contractării serviciilor și până la expirarea duratei de contractare a acestora.

8. Securitatea datelor

Securitatea informațiilor este foarte importantă pentru noi. Datele pe care le primim, sunt stocate pe servere care au implementate măsuri de siguranță, precum:

– descoperirea breșelor de Securitate și a cauzelor acestora

– recuperarea datelor personale

– limitarea încălcării securității

În situația în care constatăm s-a produs o încălcare a securității datelor dvs personale, vom informa imediat managementul companiei titulare a serverelor, iar aceasta va lua toate măsurile pentru restabilirea securității datelor, va depune toate eforturile pentru a nu exista situația producerii vreunui prejudiciu și deasemenea, va notifica Autoritatea de Supraveghere cu privire la incidentul de securitate, dacă se suspectează incălcarea securității poate să ducă la un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor cărora le-a fost afectată securitatea datelor personale.

9. Cookie-uri

9.1 Cookie-urile sunt fragmente de informație pe care site-ul le transferă utilizatorilor pentru a putea ține evidență. În timp ce aflați pe un site, cookie-urile salvează preferințele dumneavoastră și astfel fac navigarea pe web mai ușoară. Majoritatea website-urilor folosesc cookie-uri. Acestea nu sunt folosite pentru stocarea informațiilor personale, ele ne arată cum și când vizitatorii folosesc site-ul, și ne ajută vedem care sunt zonele populare și care nu sunt.

9.2 Folosim cookie-uri (texte speciale) pentru o bună evaluare a comportamentului utilizatorilor pe website-urile noastre în scopul oferirii serviciilor de marketing în mod corect și pentru ca dvs. puteți beneficia de toate facilitățile site-ului pe care îl vizitați, informațiile pe care le colectăm prin cookies și gif-uri transparente pentru a crea un “profilal preferințelor dumneavoastră.

9.3 Cookie-urile pot fi dezactivate folosind preferințele browserului. Astfel, puteți seta browser-ul refuze toate cookie-urile sau indice atunci când un cookie este trimis. Însă, în cazul în care cookie-urile sunt dezactivate, informăm este foarte posibil ca anumite funcționalități ale website-ului nu poată fi folosite ori aibă o viteză de încărcare foarte lentă.

 

10. Drepturile dvs.

Dreptul la informare aveți dreptul de a fi informați asupra tuturor detaliilor menționate mai sus.

Dreptul de acces se referă la dreptul de a obține confirmarea din partea noastră prelucrăm sau nu datele dvs. personale și în caz afirmativ, aveți acces la datele furnizate și la informații privind modul în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la opozițieaveți dreptul de a opune prelucrării datelor personale dacă prelucrarea este efectuată în scopuri despre care nu ați avut cunoștință. Totodată, aveți dreptul de a va opune prelucrării datelor oricând în ceea ce privește marketingul direct.

Dreptul la portabilitatea datelor oferă dreptul de a primi datele personale într-un format care poată fi citit automat și care permită ca datele fie transmise direct altui operator.

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)aveți dreptul de a solicita ca datele fie șterse, fără întârzieri nejustificate, în situații precum: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; opuneți prelucrării și nu există motive legitime care prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea datelorse referă la dreptul de a cere restricționarea datelor pe o perioadă de timp, cum ar fi în situația în care s-a luat decizia ștergerii datelor dumneavoastră iar dumneavoastră considerați sunt utile în diferite situații, precum exercitarea unui drept în instanță. Totodată, în situația în care contestați acuratețea datelor ori prelucrarea este ilegală, puteți solicita restricționarea datelor. În urma primirii cererii dumneavoastră și în urma verificării acesteia, vom opri prelucrarea datelor personale pe o perioadă de timp.

Dreptul la rectificarea datelorputeți solicita rectificarea anumitor date personale, în cazul în care acestea sunt incomplete sau inexacte. Astfel, în funcție de scopul prelucrării, puteți completa și apoi transmite datele personale care lipsesc sau nu sunt corecte, și puteți chiar completa o declarație pentru conformitate.

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, atunci când constatați v-au fost încălcate drepturile cu privire la prelucrarea datelor personale.

11. Sugestii și reclamații

Dacă aveți întrebări, sugestii, reclamații sau orice solicitări cu privire la prelucrarea datelor personale, ne puteți contacta pe email sau ne puteți trimite cererea scrisă, direct la sediul nostru.

Vom încerca rezolvăm toate solicitările într-un timp cât mai scurt. Dacă răspunsul nostru nu v-a mulțumit, puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, București).

 

MULȚUMIM

[ultimate_gdpr_policy_accept]